ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Σεμινάρια - Online σεμινάρια - Ιδιαίτερα - Επικοινωνία - Φωτογραφικό Είδωλο


 

Ιδιαίτερα μαθήματα

 φωτογραφίας

 στην Θεσσαλονίκη

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα φωτογραφίας,

για όλα τα επίπεδα και όλες τις ανάγκες.

Αναλογική φωτογραφία

Σκοτεινός θάλαμος

Ψηφιακή φωτογραφία

Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop)

Υποστήριξη για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.

Υποστήριξη σε φωτογραφήσεις ειδικών θεμάτων

 

 

---


 © ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ