ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Σεμινάρια - Online - Εξ αποστάσεως - Ιδιαίτερα - Επικοινωνία - Φωτογραφικό Είδωλο


 

Εγγραφή στα μαθήματα εξ αποστάσεως

Για την εγγραφή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια 

θα πρέπει:

Να κατατεθεί (με αναγραφή του ονόματος)

το αντίτιμο του σεμιναρίου

στον λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς:

EUR 5224-038670-232

IBAN: GR53 0172 2240 0052 2403 8670 232

Να συμπληρωθεί η φόρμα εγγραφής

και να αποσταλεί μαζί με αντίγραφο της απόδειξης

 της τράπεζας στο email:

 photoseminaria@gmail.com

 

---


Μαθήματα φωτογραφίας εξ αποστάσεως  


Περιγραφή - κόστος μαθημάτων εξ αποστάσεως

 


 © ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ