ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Σεμινάρια - Online - Εξ αποστάσεως - Ιδιαίτερα - Επικοινωνία - Φωτογραφικό Είδωλο


 

Μαθήματα φωτογραφίας

εξ αποστάσεως

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, χωρισμένα σε 8 ανεξάρτητα σεμινάρια και σχεδιασμένα για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

Ο σπουδαστής μετά την εγγραφή του, ορίζει την ημέρα της εβδομάδας που προτιμά.

Παραλαμβάνει με email ανά εβδομάδα (την ορισμένη ημέρα) την ύλη, μια σειρά ερωτήσεων και φωτογραφικών ασκήσεων.

Μέσα στην εβδομάδα διαβάζει την ύλη, απαντά στις ερωτήσεις και πραγματοποιεί τις φωτογραφικές ασκήσεις (λήψεις).

Στην συνέχεια στέλνει το υλικό (απαντήσεις και ασκήσεις) με email μια ημέρα πριν από την ορισμένη ημέρα.

Έπειτα λαμβάνει τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις, καθώς και την νέα ύλη με τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις της.

Αυτό συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί ο κύκλος του σεμιναρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο μέρος της ύλης προέρχεται από το βιβλίο «Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής φωτογραφίας».

 

---

Λήψη Ι

Λήψη ΙΙ

Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop) I

Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop) II

Καλλιτεχνική φωτογραφία I

Καλλιτεχνική φωτογραφία II


Περιγραφή - κόστος μαθημάτων εξ αποστάσεως


Εγγραφή στα μαθήματα εξ αποστάσεως


 © ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ