Τάσος Σχίζας - Τρία

Απεικονίσεις λιτές, χωρίς εντάσεις, με το θέμα να απουσιάζει και να δίνει την θέση του στο φόντο, βασισμένες στο χρώμα και στον διαχωρισμό του κάδρου στα τρία. Αποτέλεσμα μιας αναζήτησης του ελάχιστου και της δύναμης που μπορεί να κρύβει η πιο απλή και καθιερωμένη σύνθεση και η επανάληψη της σε συναφή ή εντελώς αντίθετα θέματα.

 1. Τάσος Σχίζας Τρία 01
 2. Τάσος Σχίζας Τρία 02
 3. Τάσος Σχίζας Τρία 04
 4. Τάσος Σχίζας Τρία 05
 5. Τάσος Σχίζας Τρία 06
 6. Τάσος Σχίζας Τρία 07
 7. Τάσος Σχίζας Τρία 08
 8. Τάσος Σχίζας Τρία 09
 9. Τάσος Σχίζας Τρία 10
 10. Τάσος Σχίζας Τρία 11
 11. Τάσος Σχίζας Τρία 12
 12. Τάσος Σχίζας Τρία 13
 13. Τάσος Σχίζας Τρία 14
 14. Τάσος Σχίζας Τρία 15
 15. Τάσος Σχίζας Τρία 16