Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι

Ένα κράμα από διάφανο γυαλί, λαμπερό μέταλλο, γκρίζο τσιμέντο, γαλάζιο ουρανό και βαμβακερά σύννεφα αποτελεί το δομικό υλικό των φωτογραφιών. Μαύροι όγκοι, σκιεροί, με υποεκτεθειμένες λήψεις και διαφορά φωτεινότητας των άμεσα φωτισμένων και των σκιασμένων επιφανειών, που ξεπερνά τα όρια των φωτοευαίσθητων υλικών, διαμορφώνουν τις οικοδομικές φόρμες. Καθρεφτίσματα του ουρανού και της πόλης, μεταβάλουν την έννοια του χώρου και επαναπροσδιορίζουν την σχέση των κτηρίων με το περιβάλλον συνθέτοντας τους αστικούς αντικατοπτρισμούς.

 1. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 01
 2. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 02
 3. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 03
 4. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 04
 5. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 05
 6. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 06
 7. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 07
 8. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 08
 9. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 09
 10. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 10
 11. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 11
 12. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 12
 13. Τάσος Σχίζας-Αστικοί αντικατοπτρισμοι 13