Τάσος Σχίζας - Θαλασσογραφίες

Το portfolio αυτό είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες, που παρουσιάζονται με τρία τρίπτυχα η κάθε μια. Η πρώτη περιλαμβάνει θαλασσινά τοπία και η δεύτερη θαλασσινά στιγμιότυπα. Η ιδέα βασίζεται στην ταυτόχρονη παρουσίαση δύο συγγενών εικόνων, με μια ουδέτερη συνδετική, τονίζοντας έτσι την συμμετρία και μετατρέποντας τις τετράγωνες φωτογραφίες σε πανοραμικά κάδρα.

  1. Τάσος Σχίζας Θαλασσογραφίες 1
  2. Τάσος Σχίζας Θαλασσογραφίες 2
  3. Τάσος Σχίζας Θαλασσογραφίες 3
  4. Τάσος Σχίζας Θαλασσογραφίες 4
  5. Τάσος Σχίζας Θαλασσογραφίες 5
  6. Τάσος Σχίζας Θαλασσογραφίες 6