Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου

Πρόκειται για μια sequence, μια φωτογραφική σειρά, με την έννοια της εξέλιξης. Μια υποτιθέμενη διαδρομή (απογείωση, πτήση, προσγείωση) ενός γλάρου, που συντέθηκε από φωτογραφίες, που βγήκαν σε διαφορετικό χρόνο και τόπο.

  1. Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου 01
  2. Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου 02
  3. Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου 03
  4. Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου 04
  5. Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου 05
  6. Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου 06
  7. Τάσος Σχίζας - Το πέταγμα του γλάρου 07