Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη

Η «σκοτεινή πόλη» αποτελεί την τέταρτη ενότητα - προσέγγιση για το αστικό τοπίο. Προέκυψε από μόνη της, πιο αυθόρμητα και αντίθετα με τις προηγούμενες, προσχεδιασμένες ενότητες και αναπτύχθηκε σταδιακά παράλληλα με αυτές. Αποτελείται από εικόνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικά μέρη. Η σύνθεση - συνπαρουσίασή τους τις ενοποιεί και προσδιορίζει μια νέα οικουμενική πόλη. Μια πόλη σκοτεινή, μυστηριακή, ασπρόμαυρη με την κυριαρχία των μεγάλων μαύρων οικοδομικών όγκων και με ελάχιστη εμφανή πληροφορία, τα φωτεινά παράθυρα – τις κρυμμένες ζωές. Μια πόλη βυθισμένη στην γοητεία της νύχτας, των σκοτεινών δρόμων, των επιβλητικών κτηρίων και του δραματικού ουρανού.

 1. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 01
 2. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 02
 3. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 03
 4. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 04
 5. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 05
 6. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 06
 7. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 07
 8. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 08
 9. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 09
 10. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 10
 11. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 11
 12. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 12
 13. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 13
 14. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 14
 15. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 15
 16. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 16
 17. Τάσος Σχίζας-Σκοτεινή πόλη 17