Μονογραφίες / Monographs
 

 

Οι Μονογραφίες αποτελούν μια σειρά παρουσιάσεων φωτογράφων,
με επιλογές από τις δημοσιεύσεις
στην διαδικτυακή ομάδα Φωτογραφικό Είδωλο στο Facebook
και από το hashtag #photoeidolo στο Instagram.

Η παρουσίαση γίνεται με ψηφιακές εκδόσεις βιβλίων σε μορφή PDF,
μέσω της ιστοσελίδας του Φωτογραφικού Ειδώλου
και με δημοσιεύσεις στην ομάδα Φωτογραφικό Είδωλο στο Facebook
και στο προφίλ @photoeidolo στο Instagram.


H διαδικτυακή ομάδα Φωτογραφικό Είδωλο στο Facebook:
https://www.facebook.com/groups/117224565319


Tο προφίλ του Φωτογραφικού Ειδώλου στο Instagram:
https://www.instagram.com/photoeidolo/


Tο hashtag #photoeidolo στο Instagram:
https://www.instagram.com/explore/tags/photoeidolo/


--------          --         

Παύλος Παυλίδης
   
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται
μέρος της δουλειάς του Παύλου Παυλίδη
και μια μικρή συνέντευξη,
γνωριμία με τον φωτογράφο.

view or download

Luciano Siqueira
   
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται
μέρος της δουλειάς του Luciano Siqueira
και μια μικρή συνέντευξη,
γνωριμία με τον φωτογράφο.

view or download

-----          -----